України : Модель патріотизму сучасної України

Partager l'article :

У запропонованому огляді розглянуто сутність національно-патріотичного виховання в сучасній Україні.

The proposed review examines the essence of national-patriotic education in modern Ukraine.

Патріотичне виховання молоді є необхідною складовою будь-якої держави. Проте у ХХІ столітті сутність і зміст патріотизму дещо змінились. Історичне минуле, глобалізація й мультикультуралізм призвели до того, що більшість держав переглянули концептуальні засади з патріотичного виховання. Як наслідок, у світі помітними є два чітко виражені підходи до розуміння патріотизму – національний і позанаціональний / глобальний. Ці підходи породжують у міжнародному співтоваристві гостру дискусію й протиріччя, адже прихильники національно-патріотичного виховання пропагують формувати національну ідентичність особистості, а їхні опоненти – наднаціональну або ж космополітичну. В Україні також точаться дискусії з приводу патріотичного виховання і більшість учасників цих дискусій сходяться на думці, що національно-патріотичне виховання в Україні є необхідним.

Показово, але у 2014 р. саме патріотичність українців стала тією розмежувальною ланкою між російством і українством. Національно-патріотична ідентичність українців заявила усьому світу, що українці не росіяни й не малороси. Саме національна ідентичність 2014 року вперше за всю історію незалежної України зламала хребет, комплексу меншовартості, який Росія нам нав’язувала упродовж багатьох століть.

Важливим є і той факт, що підтримка незалежності й державного суверенітету України чітко корелюється із почуттям патріотизму: чим вищий рівень патріотичних почуттів, тим більше вони підтримують проголошення незалежності України. Хоча, майже за двадцять років української незалежності прихильників державної самостійності в Україні зменшилось на 30 %. Наприклад, соціологічні дані свідчать, що таких прихильників налічувалось лише 60% станом на 2013 р., а це на 30% менше ніж у 1991 р. (90%). Найбільше противників незалежності на Півдні й Сході України і найменше на Заході. Такі тенденції були зумовлені тим, що частина населення втратила повагу до незалежної України через формування кланово-олігархічних й корумпованих політичних еліт.

Проте, з початком російської агресії рівень патріотизму в Україні почав зростати і у 2018 р. вже понад 80% українців називали себе патріотами [7]. Наприклад, патріотом України називають себе 86% опитаних львів’ян, 64% одеситів і 62% харків’ян [6]. Зросла кількість тих, хто ідентифікує себе громадянином України: якщо у 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, то у 2018 році таких опитаних вже 66%. У 2018 р. помітно у порівнянні із опитуванням 2014 року відбулося зростання кількості тих, хто обрав би альтернативну ідентичність «просто людина» до 29%(у 2012 таких респондентів було 24%, 2010 – 26%). 10% опитаних назвали як ідентифікатор свою родинну роль, 9% вважають себе «громадянином світу». По 6% опитаних характеризують себе як «радянська людина» та «європеєць». Також 5%, відповідаючи на питання «Хто я такий?», назвали б свої релігійні переконання, 3% – професію, рід заняття. За національною ознакою частіше ідентифікували себе мешканці західних областей. Асоціація із «радянською людиною» притаманна більше жителям південного та східного макрорегіонів, людям старшого віку. Ототожнюють себе із «європейцями» більшою мірою жителі Заходу та Центру, а також молодь [1].

З огляду на це актуально розглянути офіційні засадничі принципи патріотизму в сучасній Україні. Так, основу патріотичного виховання в Україні складає Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» та інші нормативно-правові акти. Метанаціонально-патріотичного виховання громадян зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною з метою дальшого розвитку в суспільстві національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах духовності та моральності [10].

Головними завданнями національно-патріотичного виховання дітей та молоді є:

утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;

сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

культивування кращих рис української ментальності; формування мовленнєвої культури;

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи та ін.

Водночас українське національно-патріотичне виховання не слід ототожнювати з вихованням нацистів чи радикальних націоналістів. Українці чітко розмежовують такі поняття як нацизм, націоналізм й патріотизм. І незважаючи на те, що в Україні нині існують націоналістичні організації, вони не є популярними в суспільстві, адже більшість українців називає себе саме патріотами. Окрім того, одним із найважливіших завдань стратегії національно-патріотичного виховання є спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму [2]. Загалом, концепція національно-патріотичного виховання в Україні покликана сформувати у першу чергу – високоморальні якості особистості, громадянське суспільство, подолати байдужість українців до суспільно-політичного життя країни, сформувати почуття відповідальності за власні дії. Наприклад, мораль національної скаутської організації України – «Пласт», полягає у тому, щоб бути вірним трьом головним обов’язкам – «бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом і слухатись пластового керівництва»[5].

Школи є провідними інституціями формування патріотичної особистості. В основу національно-патріотичноговиховання шкіл покладені перш за все принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь [9].

Водночас результати нового українського патріотизму свідчать про те, що українці почали більше поважати й цінувати українську мову й державну незалежність; відроджується давня традиція громадянської солідарності, згуртованості і консолідації задля вирішення спільної проблеми.Для багатьох молодих українців патріотичне виховання – це турбота, відповідальність, любов і гідність [4], а патріот – це щира, смілива, милосердна, небайдужа людина [11].

У соціальних мережах українці діляться власними думками, що для них означає бути патріотом [3],[8]. Більшість висловлювань про патріотизм відповідають стратегії національно-патріотичного виховання, адже побудовані на законах моралі, любові, гуманізму й національної гордості. Розуміння українцями патріотизму позбавлене потенційних конфліктогенів та ворожості. Також, дедалі частіше в Україні справжніми патріотами вважають саме тих людей, які доводять свій патріотизм діями й гідними вчинками, спрямованими на якісний розвиток України. І це вочевидь найкраща форма патріотизму.

Література

 1. Динаміка патріотичних настроїв українців: серпень 2018 / Соціологічна група «Рейтинг», 21.08.2018. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_patrioticheskih_nastroeniy_ukraincev_avgust_2018.html (27.06.2019).
 2. Національно-патріотичне виховання / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav-ditini/nacionalno-patriotichne-vihovannya (27.06.2019).
 3. Патріотизм: внутрішнє почуття кожного чи новий модний тренд? / Ян Томашук, 7 травня 2015. URL: https://uamodna.com/articles/patriot-sjogodni-vnutrishne-pochuttya-chy-suchasna-moda/ (28.06.2019).
 4. Патріотизм – любов до Батьківщини. Що ще? / Ресурсний центр «Гурт». URL: https://gurt.org.ua/news/recent/20990/ (27.06.2019).
 5. Патріотизм – це щось зробити для України, а не просто футболку з гербом носити – пластунка / Радіо Свобода, 7 листопада 2015. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27349927.html (27.06.2019).
 6. Патріотизм українців: соціологи опублікували вражаючі показники / Українська правда, 16 червня 2018. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/16/7189462/ (27.06.2019).
 7. Патріотичні настрої українців: чому більшість почали цінувати незалежність. URL: https://24tv.ua/patriotichni_nastroyi_ukrayintsiv_chomu_bilshist_stali_tsinuvati_nezalezhnist_n1020682 (27.06.2019).
 8. Справжній патріотизм – що воно таке? / Петро Скунць, 24.02.2013. URL: https://zaholovok.com.ua/blog/spravzhnii-patriotizm-shcho-vono-take (28.06.2019).
 9. Суть національно-патріотичного виховання. Броварська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №9 Броварської міської ради Київської області. URL: http://brovary-school9.edukit.kiev.ua/vihovna_robota/nacionaljno-patriotichne_vihovannya/sutj/ (27.06.2019).
 10. Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019 (27.06.2019).
 11. Що означає бути патріотом сьогодні? 06.04.2018. URL:
  Що означає бути патріотом сьогодні?
  (27.06.2019).
Partager l'article :

Кандидат історичних наук, викладач Candidate en sciences historiques, maître de conférences

A propos de Lesya Kotsur 9 Articles
Кандидат історичних наук, викладач Candidate en sciences historiques, maître de conférences

Soyez le premier à commenter

Laissez un commentaire